झोपी गेलेला जागा झाला.

तशी मी लोकमान्य टिळकांची लहानपणापासूनच खूप मोठी भक्त आहे..सांगायचं झालं तर असं की जेव्हा कधी दादा जेवण करून उठला की आई नेहमी सांगायची जेवण झालं की तुझं आणि दादाचं ताट धुवून ठेव आणि माझं मात्र उत्तर ठरलेलं असायचं..टिळकांनी सांगितलं होतं की,”मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत आणि मी त्याची टरफल उचलणार नाही.” आई समजून जायची की हीContinue reading “झोपी गेलेला जागा झाला.”

BRUTUS YOU TOO….

Sometimes things will definitely go wrong;just the lesson is important,How to deal with it or else Move on! Life is just giving a new turn to life of mine….Where nothing is important more than I…People will come and they will go,That’s none of my business,what shall I do??? I just got tired with this feelingContinue reading “BRUTUS YOU TOO….”

पत्र माझ्या छोट्या सोनपरीला🖋️

आज मी तुला ना उपदेश नाही देणार आहे,एक छोटीशी गोष्ट सांगणार आहे.छोटीशी परी होती;अशीच न कळत माझ्या आयुष्यात आली होती.आई जाण्याचं दुःख पचवणं मला कठीण झालं होत,ती आल्यानंतर दुःख कमी नाही झालं पण कुठे तरी तिच्या सोबत हसून खेळून मन शांत होऊ लागलं होतं. मी कधी या वर विश्वास नव्हता ठेवला पूर्व जन्म वगैरे याContinue reading “पत्र माझ्या छोट्या सोनपरीला🖋️”

Create your website with WordPress.com
Get started