पत्र माझ्या छोट्या सोनपरीला🖋️

आज मी तुला ना उपदेश नाही देणार आहे,एक छोटीशी गोष्ट सांगणार आहे.छोटीशी परी होती;अशीच न कळत माझ्या आयुष्यात आली होती.आई जाण्याचं दुःख पचवणं मला कठीण झालं होत,ती आल्यानंतर दुःख कमी नाही झालं पण कुठे तरी तिच्या सोबत हसून खेळून मन शांत होऊ लागलं होतं. मी कधी या वर विश्वास नव्हता ठेवला पूर्व जन्म वगैरे याContinue reading “पत्र माझ्या छोट्या सोनपरीला🖋️”

Create your website with WordPress.com
Get started