चर्चा तर होणारच…!

मी खरंच कधीच कोणत्या पक्षाच्या विरोधात नव्हते कारण मला वाटायचं की संविधानाने सर्वांना मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे आणि जनता ही स्वतः च्या अधिकाराचा वापर करून आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करून निवडून देते.असं म्हटलं जातं की ” A stich in time saves nine. ” वेळीच घातलेला एक टाका हा होणाऱ्या संभाव्य हानी पासून नेहमीच रक्षण करतो.याContinue reading “चर्चा तर होणारच…!”

Create your website with WordPress.com
Get started